Plassbehov: 0 m3

Tenk igjennom dine behov når du skal bestille lager hos Bergen Minilager

Når det gjelder lagring av møbler kan en si at du trenger ca 1/3 av arealet du flytter fra omregnet til kubikk lagerbehov:

30 m2 Lagerbehov 10 m3 .
120 m2 Lagerbehov 40 m3 .

Dersom eiendelene i stor grad pakkes i pappesker, reduseres lagerbehovet noe.

Pakker du på en slik måte at du også kan stable i høyden, får du ofte plass til mer enn du tror.

Vi hjelper bedrifter med lagringsbehov

Om du er en bedrift som ikke har plass til 10års regsnkapsbilag i dine lagerlokaler, eller en student som ikke har plass til å lagre utstyret som er ute av sesong sø har vi løsningene og lagerlokaler for deg. Vi har mange fornøyde bedriftskunder.

 

Bergen mini lager er tilgjengelig mandag-fredag mellom 08.00-18.00 eller på e-post døgnet rundt. Når du kontakter oss avtaler vi ett møte, Der vil du få se på de av våre lagerlokaler som er tilgjengelig, og hvis vi skriver under en avtale vil du få ditt egent adgangskort til lagerlokalet.