Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR SKIN! DO NOT UNINSTALL SKIN which will cause unrecoverable data loss!

Farlig Gods ved lagring

Det er bare du som har tilgang til ditt private lagerrom.

Du må ikke lagre varer som :

  • Matvarer etc. .
  • Væsker.
  • Eksplosiver.
  • Brannfarlige væsker og bensin.
  • Giftige materialer.
  • Andre gjenstander og materialer som trenger spesielt tilrettelagte omgivelser for lagring.
  • Før lagring av bensinmotorer må batterier kobles av og bensintanker tømmes.

Relevante linker:Til hovedsiden Lagringstips Sikkerhet ved lagring